top of page
Screenshot 2024-06-11 at 15.19.43.png
Screenshot 2024-06-11 at 16.21_edited.pn

Smart Location Beacon MB02 

Screenshot 2024-06-11 at 16.28_edited.pn

Proximity Location Beacon MBM02

Screenshot 2024-06-11 at 16.40_edited.pn

Smart Road Stub Beacon MBM03  

Screenshot 2024-06-11 at 16.46_edited.pn

Smart Indoor Navigation Beacon E5  

Screenshot 2024-06-11 at 16.54_edited.pn

Smart Indoor Location Beacon i10 

Screenshot 2024-06-12 at 08.03_edited.pn

Smart Rugged Industrial Beacon i3  

Screenshot 2024-06-12 at 08.07_edited.pn

Smart Proximity Marketing Beacon E7  

Screenshot 2024-06-12 at 08.31_edited.pn

Smart Long-Life Beacon E2

bottom of page